Home/Uncategorized/TRƯỜNG MG QUANG TRUNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PC DỊCH BỆNH COVIT 19 CHO TRẺ

Uncategorized

Trường mẫu giáo Quang Trung

TRƯỜNG MG QUANG TRUNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PC DỊCH BỆNH COVIT 19 CHO TRẺ

mnquangtrung.giaoducquynhon.edu.vn 31/01/2021 Lượt xem: 9


           BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVIT 19 CHO TRẺ TRONG NHÀ TRƯỜNG

            Hiện tại tình hình dịch covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thực hiện tốt  công văn của thủ tướng chính phủ và thực hiện hướng dẫn của ngành giáo dục tỉnh Bình Định tiến tới cho các cháu trở lại trường sau dịch covid- 19. Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các cháu tại trường học là vấn đề trường Mẫu Giáo Quang Trung đặc biệt lưu tâm.

Cán bộ nhân viên giáo viên trong nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã mang đến hiệu ứng tốt, góp sức cùng cả nước trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19.

Một số hình ảnh cùng chung tay phòng chống Covid-19 của trường Mẫu giáo Quang Trung:

Hình ảnh GVNV dọn Vệ sinh môi trường   

Cô cho trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp

  

Cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện các bước rửa tay

Trẻ cùng cô thực hiện các thao tác lau mặt bằng khăn

                                                                 Toàn bộ GV trong nhà trường cùng sử dụng BLUEZONE

Do vậy, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lan rộng. Trường Mẫu giáo Quang Trung đã tăng cường đẩy mạnh và nâng cao các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe và an toàn tốt nhất cho học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Ngoài ra nhà trường còn tổ chức khám sức khỏe định kì cho trẻ 2 lần/Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường đều được tập huấn đầy đủ về phòng, chống dịch COVID-19

 

 

 

Do vậy, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lan rộng. Trường Mẫu giáo Quang Trung đã tăng cường đẩy mạnh và nâng cao các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe và an toàn tốt nhất cho học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Ngoài ra nhà trường còn tổ chức khám sức khỏe định kì cho trẻ 2 lần/Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường đều được tập huấn đầy đủ về phòng, chống dịch COVID-19

 

 

 

Do vậy, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lan rộng. Trường Mẫu giáo Quang Trung đã tăng cường đẩy mạnh và nâng cao các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe và an toàn tốt nhất cho học sinh.