Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mẫu giáo Quang Trung

Ban giám hiệu

Quản Trị 02/01/2018 Lượt xem: 54


Ban giám hiệu 2020-05-22T11:29:14+00:00

  Trương Thị Mộng Thủy

  • Phòng ban: Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 0973619194
  • Email: truongmongthuy68@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Quang Trung – TP. Quy Nhơn – Bình Định

 Lê Thị Hương

  • Phòng ban: Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 0384286727
  • Email: huongleqn71@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Quang Trung – TP. Quy Nhơn – Bình Định