Home/Tin Tức Hoạt Động/Hoat-dong-chuyen-mon

Hoat-dong-chuyen-mon

Năm học 2020-2021

Trường mẫu giáo Quang Trung

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN – NĂM HỌC 2021-2022

mnquangtrung 01/05/2022

CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG MG QUANG TRUNG – NĂM HỌC: 2021– 2022         Trường mẫu giáo Quang Trung thuộc địa bàn phường Quang Trung là một trường mầm non công được thành lập được thành lập trước 1978 trực thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo thành  phố Quy nhơn. Kế thừa bề dày thành tích […]