Home/Uncategorized/CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẪU GIÁO QUANG TRUNG

Uncategorized

Trường mẫu giáo Quang Trung

CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẪU GIÁO QUANG TRUNG

mnquangtrung.giaoducquynhon.edu.vn 13/12/2020 Lượt xem: 20


HOẠT ĐỘNG CHI  ĐOÀN TRƯỜNG MẪU GIÁO QUANG TRUNG – NĂM HỌC : 2020-2021

          Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường MG Quang Trung đặc là hoạt động của Đoàn thanh niên là một hoạt động không thể thiếu được bên cạnh các hoạt động chuyên môn của giáo viên, hoạt động học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang đổi mới, Hội nhập quốc tế đã đem lại cho đất nước nhiều đổi thay, hoạt động đoàn thể trong trường học cũng cần phải bắt nhịp và đổi mới có hiệu quả trong tình hình mới để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đáp ứng với nguyện vọng của thanh niên và mong muốn của nhà trường, địa phương và đất nước.
Tổ chức Đoàn thanh niên trong trường MG Quang Trung là một trong những tổ chức chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, BCH Đoàn thanh biên trường MG Quang Trung đã không ngừng đổi mới các nội dung hoạt động và vận dụng phù hợp, sáng tạo, hiệu quả vào thực tế nhà trường. Trong những năm gần đây nhờ có đổi mới cách thức hoạt động, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện nhà trường, hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên trong nhà trường đã có những chuyển biến đáng kể, đạt được những kết quả nhất định, đem lại nhiều thành tích đáng tự hào. Tổ chức Đoàn thanh niên đóng  vai trò hạt nhân chính trị, nòng cốt trong các hoạt động phong trào của trường, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Công tác Đoàn trong trường học nói chung và trường MG Quang Trung nói riêng có nhiệm vụ rất quan trọng đó là giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho học sinh. Thông qua các hoạt động giáo dục đó góp phần trang bị, bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên về đạo đức và những phẩm chất đáng quý của người đoàn viên.Cũng thông qua hoạt động đoàn, nhận thức sâu sắc về tinh thần nhân đạo, tương thân tương ái, thái độ công bằng, giản dị, khiêm tốn và mình vì mọi người. Ngoài ra đoàn thanh niên còn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như: dọn VSMT, Trồng cây, chăm sóc cây ở vườn trường làm cho khuôn viên nhà trường luôn xanh-sạch-đẹp….

  

 ( (Hình ảnh thanh niên tham gia dọn VSMT)

          Để phát huy sức mạnh xung kích của tuổi trẻ, đáp ứng những nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, thu hút và tổ chức có hiệu quả các hoạt động phong trào của nhà trường thì việc đổi mới các hoạt động của Đoàn thanh niên là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Được sự chi đạo sát sao của Chi bộ nhà trường và Đoàn cấp trên, BCH Đoàn trường MG Quang Trung đã không ngừng phát huy vai trò nòng cốt của mình, tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

          Đoàn trường đã thường xuyên giáo dục cho đoàn viên, thanh niên học sinh tinh thần gương mẫu, tiên phong trong việc xây dựng lối sống mới, sống có kỷ luật, có văn hóa, có trách nhiệm, thực hiện nghiêm pháp luật như : Tuyên truyền về việc không sử dụng ma túy, không đốt pháo trong dịp tết nguyên đán Canh Tý vừa qua…

          Đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, nhằm thực hiện cuộc vận động: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đoàn trường đã không ngừng xây dựng cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường bản lĩnh chính trị, niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu và nhiệm vụ của nhà trường, địa phương, đất nước. Với chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức đoàn trong trường học, Đoàn trường đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động trong năm học theo hàng tuần, hàng tháng cho phù hợp với từng lĩnh vực, gắn với thực tế nhiệm vụ năm học của nhà trường và Đoàn cấp trên. Nội dung Kế hoạch được cụ thể hoá từ nghị quyết đã được Đại hội Đoàn trường thông qua đầu nhiệm kì theo năm học. Kế hoạch của Đoàn trường luôn gắn với nhiệm vụ của từng năm học và luôn có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế tình hình của nhà trường theo từng tháng. Kết quả từng tháng được đánh giá trước hội đồng sư phạm nhà trường và được thông báo công khai đến từng chi đoàn để rút kinh nghiệm, có kế hoạch thực hiện cho tháng tiếp theo.
Kế hoạch thi đua theo chủ đề, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học được cụ thể hoá đến từng chi đoàn có phối hợp với các tổ chức Công đoàn, tổ chuyên môn để chỉ đạo thực hiện. Nhờ vậy, các kế hoạch của Đoàn thanh niên luôn được nhà trường thông qua, các tổ chức ủng hộ và thu được nhiều thành công.


( Hình ảnh Chi đoàn tổ chức trung thu cho các bé)

(Hình ảnh chuẩn bị và tổ chức các ngày lễ lớn của trường trong năm)

(Hình ảnh tham gia văn nghệ cho Đoàn phường Quang Trung)

(Hình ảnh tham gia văn nghệ cho Đoàn phường Quang Trung)

(Hình ảnh Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2021)

          Là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi dua giảng dạy,học tập và rèn luyện,các phong trào tình nguyện vì cộng đồng…đoàn viên, thanh niên trường MG Quang Trung luôn sát cánh trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.Nhiều năm qua, Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường chi đoàn thanh niên cùng Ban Chấp Hành đoàn trường luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ,rèn sức luyện tài,giữ vững nề nếp kỉ cương,tích cực hoạt động ngoài giờ lên lớp,hướng nghiệp,xây dựng cơ sở đoàn 3 tốt,học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,phát huy tính sáng tạo,tinh thần tự học tự nghiên cứu…là cánh tay vững mạnh của chi uỷ,góp phần vào vườn hoa tươi thắm nở rộ của nhà trường MG Quang Trung.